Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-28/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Portorož skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča zainteresirano javnost, da je 25.11.2019 prejela obvestilo, s katerim jo je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana, obvestila, da je dne 19.11.2019 pridobila 845.153 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 16,32% vseh izdanih delnic z glasovalno pravico. Po pridobitvi ima Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana v lasti skupaj 1.123.424 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 21,69 % vseh izdanih delnic z glasovalno pravico z oznako ITBG.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 25.11.2019