Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-792/19

ABANKA d.d., Ljubljana

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvih devetih mesecih leta 2019 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prvih devet mesecev poslovnega leta 2019.

Vsebina objave bo od 27. novembra 2019 dalje dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si.

Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 42,5 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 45,0 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 30,3 milijona evrov, stroški poslovanja pa so znašali 50,4 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je 30. septembra 2019 znašala 3.769,8 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,3 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec septembra 2019 za Abanko znašal 23,5 odstotka.

Skupina Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2019 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov. Ti so se po EBA definiciji v Skupini Abanka znižali za 25,8 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za 1,0 odstotne točke na 3,6 odstotka konec septembra 2019.  

V banki bomo nadaljevali z optimiziranjem poslovanja, s pospeševanjem razvoja digitalnih poti do banke in digitalnega delovnega okolja ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 27.11.2019