Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-794/19

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. z dne 26.11.2019:

Nadzorni svet se je seznanil z odstopno izjavo g. Blaža de Costa z mesta predsednika uprave družbe z dnem 26.11.2019.  

Nadzorni svet je za predsednika uprave družbe imenoval g. Zdravka Seliča za obdobje od 27.11.2019 do 26.11.2020.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

Uprava družbe
Datum: 27.11.2019