Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-835/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave in Sklep o imenovanju upravitelja v postopku prisilne poravnave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je od Okrožnega sodišča v Kopru dne 06.12.2019 prejela »Predlog za začetek postopka prisilne poravnave po 221.j členu ZFPPIPP«, katerega predlagatelj je upnik DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d. Ljubljana, ter Sklep Okrožnega sodišča v Kopru o imenovanju upravitelja v postopku prisilne poravnave, s katerim je bila za upraviteljico imenovana Mojca Breznik - odvetnica. Sodišče je za upravitelja imenovalo osebo, ki jo je predlagala predlagateljica (šesti odstavek 221.j člena ZFPPIPP).

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 06.12.2019