Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-860/19

M1, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba M1, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 10.12.2019 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Uprava je seznanila NS s poslovanjem v letu 2019, ki je bilo v skladu s pričakovanji.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 12.12.2018 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava družbe

Datum: 12.12.2019