Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-3/20

KD d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter v skladu  Sklepom o razkrivanju nadzorovanih informacij, družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31.12.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic oznake SKDR, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 186.436,
  • skupno število lastnih delnic: 17.136, kar predstavlja 9,19 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  169.300, kar predstavlja 90,81 % vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 6.1.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si  v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 


 

KD d.d.
Datum: 06.01.2020