Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-2/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Portorož skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča zainteresirano javnost, da je 13.01.2020 prejela obvestilo, s katerim jo je družba BSL finančni inženiring d.o.o., Beethovnova ulica 14, Ljubljana, obvestila, da je dne 19.11.2019 pridobila 426.610 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 8,24% vseh izdanih delnic z glasovalno pravico. Pred pridobitvijo družba BSL finančni inženiring d.o.o. ni imela v lasti delnic z oznako ITBG.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

 

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 13.01.2020