Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-29/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, kot ciljna družba, obvešča zainteresirano javnost, da je dne 16. 1. 2020  prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 15.1.2020 v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika Pošta Slovenije d.o.o. za delnice ciljne družbe Intereuropa d.d.

V odločbi je Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, za 27.488.803 delnic ciljne družbe, to je za 16.830.838 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKG in 10.657.965 prednostnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKN zmanjšano za: 10.657.965 delnic oznake IEKN, ki jih ima prevzemnik že v lasti in 12.659.063 delnic oznake IEKG, ki jih imajo prevzemnik ter Luka Koper d.d., Kapitalska družba, d.d., Luka Koper INPO, d.o.o., SDH, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav RE, d.d. s katerimi prevzemnik deluje usklajeno na podlagi 8. člena ZPre-1, že v lasti; torej skupno za 4.171.775 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake IEKG ciljne družbe Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, ki je trajala od 10.12.2019 do 13.1.2020, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi navedla, da jo je prevzemnik v skladu s 54. členom ZPre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 990 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 2.408.846 delnic ciljne družbe z oznako IEKG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 14,31 odstotka delnic oznake IEKG oziroma 8,76 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je prevzemna ponudba uspela.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletnem portalu Seonet in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 17.01.2020