Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-59/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Uspešno zaključeno refinanciranje posojil

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Intereuropa d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d.d. je v petek, 31. 1. 2020, uspešno izvedla refinanciranje več posojil, ki jih je urejala leta 2012 sklenjena Pogodba o finančnem prestrukturiranju. Intereuropa d.d. je s sindikatom bank z Novo Ljubljansko banko d.d. v vlogi organizatorja in agenta sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v višini 54.850.000 evrov. Novo posojilo je sklenjeno v obliki dveh tranš, ena z ročnostjo sedem in druga z ročnostjo štirih let.

K uspešni izvedbi refinanciranja je pripomogla tudi Pošta Slovenije d.o.o. z izdajo poroštva h kreditu v višini 80 % zneska posojila.

Uspešno izvedeno refinanciranje omogoča družbi Intereuropa d.d. in skupini Intereuropa dolgoročno finančno stabilnost, prav tako pa daje dodatne možnosti razvoja v okviru skupine Pošta Slovenije.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletnem portalu Seonet in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 03.02.2020