Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-90/20

NLB, d. d., Ljubljana

NLB bo z nakupom 83,23-odstotnega navadnega lastniškega deleža Komercijalne banke a.d. Beograd postala tretja največja banka v Srbiji

NLB bo z nakupom 83,23-odstotnega navadnega lastniškega deleža Komercijalne banke a.d. Beograd postala tretja največja banka v Srbiji 

 

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:  

 

Dne 26. februarja 2020 je Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju NLB ali NLB Skupina) sklenila kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju Pogodba) z Republiko Srbijo (v nadaljevanju RS) za nakup 83,23-odstotnega navadnega lastniškega deleža Komercijalne banke a.d. Beograd (v nadaljevanju KB). Zaključek transakcije je predviden v četrtem kvartalu 2020 in je odvisen od pridobitve soglasij regulatorjev, med drugim Evropske centralne banke, Banke Slovenije in Narodne Banke Srbije.    

 

Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža znaša 387 mio EUR (v nadaljevanju nakupna cena), ki bo ob zaključku transakcije plačana v gotovini. V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v KB.

 

Nakupna cena pomeni vrednost 465 mio EUR za 100% navadnega delniškega kapitala banke, kar predstavlja večkratnik v vrednosti 0,77 x konsolidiranega lastniškega kapitala KB po MSRP na dan 30. junij 2019 in večkratnik v vrednosti približno 6x ocenjenega dobička za leto 2019. Nakupna cena bo povišana za 2% letno obrestno mero v obdobju med 1. januarjem 2020 in zaključkom transakcije, pri čemer bo NLB v omenjenem obdobju upravičena do dobička KB (locked-box). Po pridobitvi soglasja Narodne Banke Srbije bodo pred zaključkom transakcije izplačane že potrjene a neizplačane dividende in nagrade zaposlenim za prejšnja poslovna leta. Ta sredstva so že zagotovljena v finančnih izkazih KB pripravljenih v skladu z MSRP. Delničarji KB bodo prav tako pred zaključkom transakcije prejeli dividendo v vrednosti 50% neto dobička za leto 2019, a največ do 38mio EUR.           

 

NLB bo ves čas presegala skupno kapitalsko zahtevo in napotke iz drugega stebra (P2G) v vrednosti 15,25%. Za izpolnjevanje te zahteve bomo uporabili že izdane kapitalske instrumente, ki še niso bili upoštevani (obveznice drugega reda v vrednosti 240 mio EUR), predvideno povečanje kapitala iz naslova zadržanih dobičkov in/ali uvedenih ukrepov za optimizacijo tvegane aktive, morebitno izdajo instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in vključitev neobvladujočih deležev. NLB si prizadeva tudi za leto 2019 izplačati znatna dividendo, vendar je treba upoštevati, da bo čas izplačila sovpadal z izdajo soglasja regulatorjev ter izvedbo ukrepov za optimizacijo kapitala. NLB ohranja obstoječo dividendno politiko, ki ob doseganju ciljnega količnika kapitala (ki trenutno znaša 16,25 %, z morebitno spremembo zaradi za 50 bazičnih točk nižjih napotkov iz drugega stebra) predvideva delež izplačila dividend okoli 70 %.  

 

Z omenjeno transakcijo bo NLB okrepila svojo prisotnost in osredotočenost na trgih JVE ter utrdila svoj položaj največje bančne skupine s sedežem v tej regiji. Srbija bo postala največja tuja odvisna družba NLB Skupine in bo prispevala okoli 24% razširjenih sredstev. KB bo k obstoječemu poslovanju NLB v Srbiji dodala več kot 770.000 aktivnih strank na področju poslovanja s prebivalstvom in največjo mrežo poslovalnic v državi s kar 203 poslovalnicami. Odvisne družbe KB v Bosni in Hercegovini ter Črni gori bodo prav tako dopolnile obstoječo ponudbo NLB na teh trgih.      

 

Z veseljem vabimo vse zainteresirane deležnike k sodelovanju v javnem spletnem prenosu, ki bo potekal v četrtek, 27. februarja 2020 ob 15.00 CET, v katerem bo uprava predstavila nedavni prevzem. Sledili bodo odgovori na vprašanja.  Za ogled spletnega prenosa se lahko prijavite tukaj. Prezentacija bo objavljena naknadno.

 

Blaž Brodnjak, CEO NLB, je povedal:

»Prevzem Komercijalne banke predstavlja še en nadvse pomemben mejnik v razvoju NLB po uspešnem zaključku privatizacijskega postopka NLB leta 2019. Krepitev naše prisotnosti v Srbiji, največjem od naših strateških tujih trgov, na nadzorovan način, ki povečuje vrednost, je za Skupino ključna strateška prioriteta. Kot posledica transakcije se bo tržni delež NLB v Srbiji povečal na več kot 12,1 % glede na bilančno vsoto, s tem pa bo NLB postala tretja največja bančna skupina v državi z edinstvenim položajem ene od vodilnih bank na vseh trgih, kjer je Skupina prisotna. Obseg poslovanja NLB v Srbiji bo daleč največji izven Slovenije, to pa še poudarja pomen zadevne transakcije za sistemsko finančno ustanovo v regiji. 

 

Navdušeni smo bili tako nad kakovostjo kot nad potencialom franšize Komercijalne banke in bi radi pohvalili predanost Republike Srbije zelo transparentnemu in profesionalnemu postopku privatizacije. NLB si bo nadvse prizadevala za nadaljnji razvoj banke ter z osredotočanjem na potrebe in izkušnje strank izkoriščala njen precejšnji potencial na trgu. Tako se torej veselimo, da bomo vse deležnike Komercijalne banke – še posebej njene zaposlene in stranke – pozdravili v NLB družini.”

 

Finančni minister Vlade Republike Srbije, Siniša Mali, je povedal:

»Zadovoljni smo z doseženo ceno. Država namerava sredstva pametno vložiti, še posebej v naložbeni načrt 'Srbija 2025', ki bo izboljšal kakovost življenja naših državljanov in omogočil nadaljnjo rast BDP-ja. Poslovanje Komercijalne banke je odlično, vendar se lahko še izboljša, in prepričan sem, da lahko to dosežemo s pomočjo novega strateškega partnerja. Prepričani smo, da je v primeru finančnih storitev na odprtem trgu zasebni lastnik lahko boljši lastnik kot država. NLB je resna banka z jasno strategijo in vizijo, hkrati pa je edina finančna ustanova v regiji, ki kotira na londonski borzi z globalnimi potrdili o lastništvu (GDR). Zelo smo zadovoljni s postopkom, ki smo ga transparentno in uspešno končali. Upamo, da bo transakcija končana v prihodnjih mesecih. 

 

NLB so svetovali:

–         UBS Investment Bank (finančni svetovalec)

–         Kinstellar (pravni svetovalec)

–         PricewaterhouseCoopers (računovodski svetovalec). 

 

O NLB Skupini

NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s strateško usmerjenostjo na izbrane trge v jugovzhodni Evropi. Pokriva trge s približno 17 milijoni prebivalcev. Skupino sestavljajo NLB kot glavna družba v Sloveniji, šest hčerinskih družb v jugovzhodni Evropi, več družb za pomožne dejavnosti (zavarovanje upravljanja premoženja, upravljanje nepremičnin itn.) ter omejeno število nestrateških hčerinskih družb v nadzorovani likvidaciji. NLB je delniška družba, katere delnice kotirajo na ljubljanski borzi, globalna potrdila o lastništvu (GDR) pa kotirajo na londonski borzi. Njen največji delničar je Republika Slovenija, ki ima v lasti 25 % plus eno delnico.

 

O KB

Komercijalna banka a.d. Beograd je bila ustanovljena 1. decembra 1970, 6. maja 1992 pa je postala delniška družba s sedežem v Beogradu v Srbiji. Od 9. avgusta 2006 kotira na beograjski borzi. Od 30. novembra 2019 je Republika Srbija njen večinski delničar s 83,23-odstotnim deležem. Banka zagotavlja bančne storitve za prebivalstvo in podjetja, deluje pa še v dveh državah jugovzhodne Evrope: Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Prek KomBank Invest a.d. Beograd zagotavlja tudi storitve upravljanja investicijskih skladov. Na dan 3. junija 2019 je bila po bilančni vsoti tretja največja banka v Srbiji z 10,8-odstotnim tržnim deležem.

 

Kontakti:

 

Ga. Valerija Pešec

Vodja Odnosov z investitorji

Tel.: +386 1 476 9122

E-naslov: valerija.pesec@nlb.si

 

G. Andrej Krajner

Direktor Komuniciranja

Tel.: +386 1 476 2967

E-naslov: andrej.krajner@nlb.si

 

To sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana (www.nlb.si) od dneva objave tega sporočila dalje, in sicer za obdobje (najmanj) 5 let.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 26.02.2020