Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-92/20

NLB, d. d., Ljubljana

Prezentacija NLB Skupine: Nakup Komercijalne banke a.d. Beograd

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:  

Na podlagi današnje objave objavljamo prezentacijo o nakupu Komercijalne banke a.d. Beograd.

To sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana (www.nlb.si) od dneva objave tega sporočila dalje, in sicer za obdobje (najmanj) 5 let.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 26.02.2020
Pripeti dokumenti:  Prezentacija za investitorje