Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-153/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo Skupine SALUS v zvezi s poslovanjem v času epidemije koronavirusa

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. želi zainteresirano javnost v povezavi z izbruhom koronavirusa obvestiti, da skrbno spremljamo aktualno dogajanje v Sloveniji in širše, delujemo skladno s sprejetimi ukrepi Vlade Republike Slovenije in Kriznega štaba Republike Slovenije ter ustrezno prilagajamo poslovanje naših družb znotraj Skupine SALUS spreminjajočim se razmeram.

Kot pomemben člen v verigi dobave zdravil in drugih medicinskih izdelkov bolnišnicam, drugim zdravstvenim zavodom, lekarnam kot tudi posameznikom se zavedamo resnosti položaja in se trudimo v čim večji meri zmanjšati vpliv pojava koronavirusa na naše poslovanje in posledično oskrbo trga. Za lažje, hitrejše in sistematično odzivanje na dano situacijo smo oblikovali posebno skupino, ki spremlja državne in naddržavne ukrepe kot tudi pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje internih ukrepov.

Odgovornost za nemoteno zagotavljanje zdravil in drugih medicinskih izdelkov nas spodbuja k še večji skrbi za naše zaposlene, za katere smo pripravili navodila za izvajanje preventivnih ukrepov. V največji možni meri smo zaposlenim omogočili opravljanje dela na daljavo, ki tudi s pomočjo sestankov na daljavo omogoča nemoteno poslovanje, pri čemer se zavedamo in smo zagotovili ustrezno varovane informacijske dostope, v logistiki in maloprodaji pa imajo vsi zaposleni na voljo in uporabljajo zaščitna sredstva in opremo. Eden od preventivnih ukrepov je tudi omejitev delovnega časa prodajaln Sanolabor. Prav tako zaposlene z rednimi obvestili obveščamo o novo sprejetih ukrepih in dogajanju na ravni skupine in posameznih družb.

Zaradi hitro spreminjajočih se razmer in posledično negotovosti na trgu vpliva izbruha epidemije koronavirusa na poslovanje v Sloveniji in širši regiji zaenkrat ne moremo oceniti, v primeru bistveno spremenjenih okoliščin pa bomo deležnike ažurno in transparentno obveščali.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 18.03.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 18.03.2020