Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-182/20

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje, predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja
 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING, d.d. je na svoji 25. korespondenčni seji, ki je bila zaključena dne 26.03.2020 ob 12.00 uri, v tričlansko Revizijsko komisijo, za mandatno obdobje enega leta, ki se prične z dnem 27.03.2020, ponovno imenoval Natašo Češčut - predsednica revizijske komisije, Metko Gobec - zunanji neodvisni strokovnjak in Tomaža Juvana - član revizijske komisije.

To obvestilo bo od 27. 03. 2020  dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 27.03.2020