Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-13/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Revidirano Letno poročilo družbe Nama d.d. Ljubljana, za poslovno leto 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je odločal na seji dne 27.3.2020. Na seji so se člani seznanili s poslovanjem družbe v letu 2019 in izvajanjem tekočih in strateških aktivnosti. Člani nadzornega so sprejeli Letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Poslovanje družbe v letu 2019 lahko označimo kot zelo uspešno. Družba je uspela realizirati zastavljene strateške spremembe, pri tem pa dosegla planirane čiste prihodke od prodaje v višini 13.329 tisoč EUR. Družba je ustvarila čisti poslovni izid v višini 525 tisoč eur, kar je občutno več kot leto poprej (113 tisoč eur).

Revidirano letno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, ( www.nama.si ) od 27. 3. 2020 dalje, najmanj za obdobje petih let.

 

Uprava družbe

Datum: 27.03.2020