Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-185/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sprememba in dopolnitev finančnega koledarja 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja spremembe finančnega koledarja za leto 2020, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Spremembe koledarja so bile potrebne glede na ukrepe na ravni države zaradi epidemije Sars-CoV-2 (COVID 19), obveščenosti delničarjev in ostalih vlagateljev ter trenutno negotovo stanje v oziru na bližanje predhodno sporočenih datumov.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 30.03.2020