Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-191/20

DARS d.d., Celje

Objava nerevidiranih računovodskih izkazov DARS d.d. za poslovno leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2019.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2019 bodo od objave dalje in najmanj do dneva izteka predpisanega roka dosegljivi tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si).

Uprava DARS d.d.
Datum: 31.03.2020