Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-81/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: ADM2, DRS2, NLB27 in RS71

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

ADRIA MOBIL 2. izdaja (ADM2)

Datum zapadlosti: 24. 4. 2020 (umik 20. 4. 2020)

 

DARS 2. izdaja (DRS2)

Datum zapadlosti: 26. 4. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 22. 4. 2020

 

NLB 2. izdaja (NLB27)

Datum zapadlosti: 6. 5. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 1. 5. 2020

 

Republika Slovenija 71. izdaja (RS71)

Datum zapadlosti: 8. 4. 2020

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 2. 4. 2020

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

 

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 31.03.2020
Pripeti dokumenti:  Priloga