Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-83/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Popravek objave - Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS83 (izpolnitev odložnega pogoja)

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, v zvezi z objavo o uvrstitvi obveznic z oznako RS83, katerih izdajateljica je Republika Slovenije, objavlja popravek naslednjih podatkov v svoji objavi na SEOnetu, PAL št. 77/20: https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=69249:

 

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic - Uredba o prospektu (EU) št. 2017/1129, člen 1 (2.b). Predstavitveni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 1. 4. 2020.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 31.03.2020