Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-198/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnice pozvala k zadržanju izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re obvešča javnost, da je 31. marca 2020 prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor, s katerim vse zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe poziva k začasnemu zadržanju izplačila dividend, kot tudi, da ne prevzamejo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. S tem začasnim ukrepom, ki je veljaven do 1. oktobra 2020, bodo po mnenju Agencije za zavarovalni nadzor zavarovalnice povečale svojo odpornost na finančni šok, ki je nastal zaradi posledic epidemije COVID-19, ohranile svojo finančno stabilnost in preprečile morebiten nastanek motenj v svojem delovanju.

Čeprav Sava Re glede na trenutno razpoložljive informacije ocenjuje, da bi pri oblikovanju predloga višine dividende še vedno lahko sledila zastavljeni dividendni politiki in predlogu uporabe bilančnega dobička, podanemu v revidiranem letnem poročilu za leto 2019, bo kljub temu uprava družbe nadzornemu svetu predlagala, da Sava Re v celoti sledi pozivu Agencije za zavarovalni nadzor in se ob objavi sklica 36. skupščine delničarjev upošteva začasen ukrep neizplačila dividend za leto 2019.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 1. aprila 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 01.04.2020