Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-200/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2020. Spremembe se nanašajo na datum skupščine družbe, objavo sklepov skupščine družbe in izplačilo dividend.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2020 je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 02.04.2020