Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-204/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2019.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2019 je družba dne 01.04.2020 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  najmanj pet let od datuma objave dalje.

Uprava
Datum: 02.04.2020