Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-209/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi z izvedbo skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in druge področne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju »družba«) obvešča zainteresirano javnost, da se ob upoštevanju vseh okoliščin skupščina družbe, ki je sklicana na dan 17.04.2020 ob 16.00 uri, izvede.

Delnice družbe se glasijo na prinosnika in v zadnjih letih že opažamo trend manjše fizične udeležbe delničarjev, pri čemer svoje pravice izvajajo preko pooblaščenca.

Skupščina bo potekala na sedežu družbe, na veliki terasi, kjer bomo zagotovili, da bodo upoštevani vsi zahtevani preventivni ukrepi, in sicer: v izogib zaprtim prostorom bo skupščina izvedena na prostem, zagotovljena bo razdalja 2 in več metra med osebami, na voljo bodo razkužila, maske in rokavice.

Obenem našim delničarjem toplo priporočamo, da glede na dane razmere svoje delniške pravice na letošnji skupščini v čim večji meri izvršujejo preko določenega pooblaščenca, saj bomo tako vsi skupaj pripomogli k zagotovitvi varne izvedbe skupščine.

Pooblastilo je že del gradiva, ki je bilo objavljeno skupaj s sklicem skupščine. Možnost izbire pooblaščenca in vse ostale informacije pa so za delničarje dosegljive na elektronskem naslovu info@salus.si ali telefonski številki 015899165.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 03.04.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 03.04.2020