Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-210/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Pri predlogu uporabe bilančnega dobička bo družba upoštevala poziv Agencije za zavarovalni nadzor

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je  dne 31. 3. 2020 pozvala zavarovalnice, da naj do dne 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Glede na ta poziv bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen.

Zavarovalnica Triglav ne spreminja dividendne politike, ki uravnoteženo zasleduje zagotavljanje finančne stabilnosti Skupine Triglav, izvajanje njene strategije rasti in razvoja ter izplačevanje privlačne dividende svojim delničarjem. Razumemo pa poziv regulatorja, ki skrbi za finančno stabilnost slovenskega zavarovalnega sektorja, še posebej v okoliščinah velike negotovosti zaradi širjenja pandemije. Skladen je s priporočili in ukrepi evropskih regulatorjev oziroma organov (EIOPA in IAIS) za zagotovitev solventnosti in kapitalske ustreznosti zavarovalnic na območju Evropske Unije.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 3. 4. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 03.04.2020