Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-27/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Revidirano letno poročilo 2019

Skladno s 134. členom ZTFI-1 objavljamo revidirano letno poročilo 2019. Nadzorni svet družbe je v torek 7.4.2020 sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2019 s poročilom Nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe, izjavo o nefinančnem poslovanju, poročilom neodvisnega revizorja in poročilom notranjega revizorja.

Predlog Uprave in Nadzornega sveta vezan na uporabo bilančnega dobička bo družba, zaradi objektivnih omejitev vezanih na pandemijo COVID-19, sporočila, ko bodo zunanji pogoji to omogočali.
Letno poročilo bomo posredovali na AJPES 8.4.2020. Poročilo bo objavljeno v zakonskem roku.
Poročilo neodvisnega revizorja smo prejeli 23.3.2020.
Revidirano letno poročilo bo 8.4.2020 objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.cinkarna.si ter bo dosegljivo najmanj 10 let.
Letno poročilo je dosegljivo tudi na sedežu družbe med delovniki od 7:00 do 15:00 (po preteku veljavnosti omejitvenih ukrepov COVID-19).

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 08.04.2020
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2019