Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-217/20

CETIS, d. d., Celje

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Dne 20. 4. 2020 bodo v Delovi prilogi Posel & denar objavljeni naslednji podatki za Skupino CETIS, ki se nanašajo na skupni izvoz v letu 2019 in ki predstavljajo notranje informacije družbe CETIS d.d. in družb iz Skupine CETIS:

Podatki za Skupino CETIS:

Skupaj izvoz v letu 2019 (v EUR)

31.465.141

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Upravni odbor družbe
Datum: 08.04.2020