Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-222/20

NLB, d. d., Ljubljana

Objava MREL zahteve

NLB d.d., Ljubljana sporoča, da je dne 9. aprila 2020 prejela odločbo Banke Slovenije (BS) v zvezi z zahtevo MREL (minimalna višina kapitala in kvalificiranih obveznosti), ki znaša 15,56 % vsote kapitala in vseh obveznosti (TLOF) na sub-konsolidirani ravni za skupino, opredeljeno za potrebe reševanja (»NLB Resolution Group«, ki sestoji iz NLB d.d. in nestrateškega dela NLB Skupine). MREL zahteva mora biti dosežena do 31. decembra 2021 in od tega dne dalje tudi stalno zagotovljena.

Z dnem te nove BS odločbe preneha veljati predhodna BS odločba o MREL zahtevi z dne 15. 5. 2019.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 9. aprila 2020 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 09.04.2020