Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-275/20

NLB, d. d., Ljubljana

35. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Na podlagi 130. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana Uprava NLB d.d. sklicuje

35. Skupščino delničarjev NLB d.d.,

ki bo dne 15.06.2020 s pričetkom ob 11:00 uri (pričetek registracije ob 10.30 uri),

na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

35. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v veljavi omejevalni ukrepi, zlasti ukrepi v zvezi s pravico združevanja in gibanja ljudi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine seznanite na tej spletni strani, spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES. S sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi se lahko seznanite na spletni strani banke www.nlb.si, Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2020@nlb.si.

NLB d.d. ocenjuje, da bodo omenjeni ukrepi, ki bi lahko vplivali na izvedbo Skupščine delničarjev NLB d.d. do datuma zasedanja že odpravljeni ali omiljeni. V nasprotnem primeru bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato jim v ta namen omogoča uresničevanje njihove glasovalne pravice s pomočjo organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko izberejo enega izmed pooblaščencev predlaganih s strani NLB d.d., ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na skupščini.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ta informacija bo od 4. maja 2020 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

 

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 04.05.2020