Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-280/20

NLB, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: 35. Skupščina delničarjev NLB d.d.

V objavi sklica 35. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 15.6.2020, je pri predlogu Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k 8. točki dnevnega reda z naslovom: »Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev« prišlo do redakcijske napake, zaradi katere je v predlogu sklepa pomotoma zapisano naslednje uvodno besedilo: »Nadzorni svet NLB d.d. predlaga, da …«. Redakcijska napaka se popravi tako, da se citirano pomotoma zapisano uvodno besedilo predloga sklepa črta. 

 

Ta informacija bo od 7. maja 2020 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 07.05.2020