Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-298/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi poslovnega deleža v družbi MEDIFIT, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") obvešča zainteresirano javnost, da je na podlagi Pogodbe o vplačilu vložkov in naknadnih vplačilih ter upoštevaje sprejete sklepe na skupščini družbe MEDIFIT, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, d.o.o. ("Medifit"), ki je potekala dne 12. 5. 2020, pridobila poslovni delež v družbi Medifit v skupni višini 10,00 % osnovnega kapitala te družbe.

Medifit je slovensko zagonsko podjetje, ki ponuja svoje rešitve zavarovalnicam, ki tržijo dodatna zdravstvena zavarovanja, kot tudi izvajalcem zdravstvenih storitev in pacientom. Družba je osredotočena predvsem na razvoj tehnološke platforme, ki predstavlja okvir integriranega zdravstvenega sistema samoplačniških zdravstvenih storitev, vključno z razvojem storitev na področju virtualne oskrbe pacientov (telemedicina).

S pridobitvijo deleža v Medifitu Salus sledi sprejeti strategiji za Skupino Salus za obdobje od 2018-2022. Pridobitev predmetnega poslovnega deleža in dogovorjena naknadna vplačila ne bodo imela pomembnega vpliva na poslovanje Skupine Salus.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Salus od 13.05.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 13.05.2020