Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-165/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d., Novo mesto – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d., Novo mesto, povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

KRKG

Datum skupščine družbe:

Četrtek, 9. 7. 2020, ob 13.00 uri

Višina predlagane dividende:

4,25 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Četrtek, 23. 7. 2020

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Sreda, 22. 7. 2020

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Torek, 21. 7. 2020

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.05.2020