Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-371/20

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Sklic 37. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 37. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 30. 6. 2020, ob 9. uri, v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center.

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. 3. 2018, z veljavnostjo od dne 5. 4. 2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. 4. 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 37. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 30. 6. 2020, ob 9. uri, v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center.

Sklic skupščine je od 28. 5. 2020 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES-a. Celoten sklic skupščine z gradivom za delničarje in predlogi sklepov ter drugi dokumenti (prijavnica za delničarje, informacije o pravicah delničarjev in besedilo obstoječega statuta banke) bodo od istega dne in najmanj do 28. maja 2025 objavljeni tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si.