Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-382/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

NLB Vita, d.d. postala del Zavarovalne skupine Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Sava Re, d.d., je dne 29. maja 2020 po izpolnitvi vseh odložnih pogojev v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 27. decembra 2019 zaključila postopek nakupa 100-odstotnega deleža družbe NLB Vita, d.d.

NLB Vita, d.d. bo tudi v prihodnje nadaljevala dolgoročno partnerstvo z NLB, d.d., saj bo NLB, d.d. zagotavljala primarno prodajno pot (ang. »bancassurance«). Za Zavarovalno skupino Sava je krepitev partnerstev z bankami in razvoj potenciala te prodajne poti za trženje zavarovalnih produktov ena izmed pomembnih strateških usmeritev.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. maja 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 29.05.2020