Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-60/20

UNION HOTELI d.d.

Revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Union hoteli d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sprejeto revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019.

Upravni odbor je na svoji 32. redni seji dne 29.5.2020 obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019.

K letnemu poročilu je priložen tudi Predlog izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička leta 2019, ki bo predložen skupščini. Upravni odbor je predlog potrdil.

Vpogled v letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019 bo dostopen javnosti na spletni strani družbe http://www.uhcollection.si/  v obdobju najmanj 10 let od dneva objave.

Glavni izvršni direktor
Matej Rigelnik

Datum: 31.05.2020