Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-62/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Izjava o upravljanju ter izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. podaja Izjavo o upravljanju ter izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb. 


Izjava, ki je v pripetem v dokumentu, je tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019.

Izjava bo od 31.05.2020 dalje dostopna tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 31.05.2020
Pripeti dokumenti:  KSdd_izjava