Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-189/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS74 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS74

ISIN koda:

SI0002103487

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

2.250.000

Dodatno št. obveznic:

100.000

Novo št. obveznic:

2.350.000

Datum povečanja na borznem trgu:

9. 6. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 4. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

4. izdaja obveznic RS74

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 01.06.2020