Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-230/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: DRS1, RS75 in SIJ5

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

DARS 1. IZDAJA (DRS1)

Datum zapadlosti: 28. 7. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 23. 7. 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA (RS75)

Datum zapadlosti: 28. 7. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 22. 7. 2020

SIJ 5. IZDAJA (SIJ5)

Datum zapadlosti: 21. 7. 2020 (15. 7. 2020 umik)
 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

 

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 30.06.2020
Pripeti dokumenti:  Priloga