Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-28/20

MELAMIN, d.d., Kočevje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 149. člena ZTFI-1  družba Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednjo nadzorovano informacijo:

Na dan 30.06.2020 je bilo v registru delnic Melamin d.d. Kočevje, ki ga vodi KDD Centralna klirinška depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic: 449.872,

b. skupno število lastnih delnic: 36.108 oziroma 8,03 % izdanih delnic,

c. skupno število delnic z glasovalno pravico: 413.764.

Obvestilo bo od 02.07.2020 dalje in najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani www.melamin.si  

Direktor družbe:
Srečko Štefanič

Datum: 01.07.2020

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 02.07.2020