Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-482/20

NLB, d. d., Ljubljana

NLB d.d., Ljubljana je z MIGA sklenila jamstva za optimizacijo kapitala na konsolidirani osnovi

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da je s ciljem optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) sklenila pogodbe o varovanju pred tveganjem razlastitve obveznih rezerv, ki jih imajo bančne članice NLB Skupine pri njihovih lokalnih centralnih bankah. Pogodbe so bile z MIGO podpisane 30. junija 2020, za vsako posamezno bančno članico NLB Skupine, medtem ko bo varovanje stopilo v veljavo z 31. julijem 2020. Posledično se bo obseg tvegane aktive NLB d.d. na konsolidirani ravni z 31. julijem 2020 zmanjšal za 303,1 milijona evrov.       

 

Ta objava bo dostopna na spletni strani NLB (www.nlb.si) od 1. julija 2020 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 01.07.2020