Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-484/20

SID banka, d. d., Ljubljana

SID banka izdala »COVID-19« obveznico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SID banka, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je dne 01. julija 2020 na mednarodnih kapitalskih trgih v javni izdaji izdala prvo »COVID-19« obveznico z ročnostjo 5 let, v nominalnem znesku 350.000.000,00 EUR.

Osnovne značilnosti obveznice:

 • Izdajatelj: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
 • Bonitetna ocena izdajatelja: AA-, stabilni obeti (S&P)
 • Poroštvo: Republika Slovenija na podlagi Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki s spremembami in dopolnitvami (ZSIRB)
 • Bonitetna ocena poroka: Baa1, pozitivni obeti (Moody’s) / AA-, stabilni obeti (S&P) / A, stabilni obeti (Fitch) 
 • Nominalna vrednost: 350.000.000,00 EUR
 • Datum izdaje: 01. julij 2020
 • Datum poravnave: 08. julij 2020
 • Datum zapadlosti: 08. julij 2025
 • Kupon (fiksen, letni): 0,125%, ACT/ACT (ICMA)
 • Cena: 99,92%
 • Donos do dospetja: 0,141%
 • Pribitek nad srednjo vrednostjo obrestne zamenjave: +47 b.t.
 • Denominacija: 100.000 EUR + 1.000 EUR
 • Poravnava: Euroclear Bank SA/NV / Clearstream Banking S.A
 • Kotacija: Luksemburška borza
 • Organizatorja izdaje: Deutsche Bank in JP Morgan
 • ISIN: XS2194917949

Informacijski memorandum izdaje: https://www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/information_memorandum_sedabi_2025.pdf

 

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 02.07.2020