Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-13/20

KD Group, d.d., Ljubljana

OBVESTILO O VPISU ZMANJŠANJA OSNOVNEGA KAPITALA

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana ( v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost, da je bil dne 3.7.2020 izdan sklep sodišča o vpisu spremembe statuta družbe zaradi znižanja osnovnega kapitala  z umikom lastnih delnic oznake KDHR.

Po vpisu sprememb v sodni register dne 3.7.2020:

  • osnovni kapital družbe znaša: 78.037.489,57 EUR
  • število izdanih delnic z oznako KDHR: 2.337.613

Družba bo v nadaljevanju izvedla umik 133.049 delnic KDHR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d

To obvestilo bo od  3.7.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

 

KD Group d.d.

 

KD Group d.d.
Datum: 03.07.2020