Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-501/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 9. julij 2020. Na današnji seji je nadzorni svet ob upoštevanju spremenjenih razmer za poslovanje sprejel rebalans poslovnega načrta skupine Intereuropa za leto 2020 in potrdil predlog sklica skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d..  

Skupina Intereuropa tudi v oteženih razmerah epidemije preko svojih dvanajstih družb v devetih državah Jugovzhodne Evrope in Ukrajine izvaja logistične storitve za številne odjemalce iz različnih gospodarskih in drugih dejavnosti.   Zaradi oteženih gospodarskih razmer po pojavu epidemije Covid-19  tudi v drugi polovici leta 2020 ob okrepljenih trženjskih aktivnostih načrtuje nižje, a pozitivne poslovne rezultate.  Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je tako sprejel rebalans poslovnega načrta skupine Intereuropa za leto 2020, s katerim so prihodki od prodaje skupine v letu 2020 načrtovani v višini 139,5 mio EUR in so od prvotno načrtovanih nižji za 31,3 mio EUR, načrtovani EBITDA znaša 10,1 mio EUR in je glede na predhodni poslovni načrt nižji za 2,9 mio EUR, kljub temu pa skupina Intereuropa v letu 2020 načrtuje doseči čisti poslovni izid v višini 1,3 mio EUR.

Skupina Intereuropa bo tudi v drugem polletju leta 2020 poleg aktivnega prilagajanja tržnim razmeram v jugovzhodni Evropi izvajala tudi aktivnosti poslovnega prestrukturiranja, poleg tega pa tudi že uresničevala poslovne sinergije z večinskim lastnikom, Skupino Pošta Slovenije.

Nadzorni svet je potrdil tudi predlog sklica skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d..

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 09.07.2020