Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-2/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Polletno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. in Skupine KOMPAS SHOP - 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska 52, Ljubljana, objavlja:

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP za obdobje januar – junij 2020.

To poročilo bo od 13.07.2020 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 13.07.2020