Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-511/20

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi nakupom poslovnega deleža v družbi BENIFARM d.o.o.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana objavlja, da je na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža ("Pogodba") kupila 100% delež v družbi BENIFARM d.o.o., Vlade Ilića 1, RS-11060 Beograd, Srbija. Zaključek po Pogodbi je nastopil 13.07.2020, družba SALUS, Ljubljana, d.d. pa bo poslovni delež pridobila z dnem vpisa v sodni register, ki se pričakuje v roku 5 delovnih dni.

Družba BENIFARM d.o.o. je bila ustanovljena leta 2011, osrednjo dejavnost družbe predstavljajo storitve raziskave trga, zastopanje farmacevtskih proizvajalcev na področju uvajanja zdravil na trg, storitev regulative ter farmakovigilance. Vedno bolj se uveljavlja tudi na področju izvajanja farmacevtskega marketinga, tržnih in strokovnih aktivnosti vezanih na bolnišnična zdravila, zdravila na recept ter OTC zdravila. Poleg komunikacije z zdravstvenimi delavci ter farmacevtskimi podjetji ima ustaljene komunikacijske kanale z vsemi osrednjimi ustanovami v zdravstvenem sistemu. Najpomembnejši trg je Srbija, vendar družba izvaja storitve tudi na območju Bosne in Hercegovine ter Črne Gore.

S pridobitvijo deleža v družbi BENIFARM d.o.o. Salus sledi sprejeti strategiji za Skupino Salus za obdobje od 2018-2022. Pridobitev predmetnega poslovnega deleža ne bo imela pomembnega vpliva na poslovanje Skupine Salus.

To obvestilo bo na spletni strani družbe SALUS, Ljubljana, d.d. objavljeno od 14.07.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 14.07.2020