Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-14/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila delnic oznake KDHR z glasovalno pravico, nastali zaradi izvedbe korporacijskega dejanja zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, izvedenega na podlagi sklepa 27. skupčine delničarjev KD Group d.d.

Po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ima družba po stanju  na dan 31.7.2020:

  • skupno število vseh izdanih delnic KDHR, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.337.613
  • skupno število z glasovalno pravico: 2.337.613, kar predstavlja 100 % vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 3.8.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 

 

 

KD Group d.d.
Datum: 03.08.2020