Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-541/20

UNION HOTELI d.d.

Sklic 36. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sklic 36. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 31.8.2020 ob 16:00 uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Salon Vrtnica), v Ljubljani.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine UNION HOTELI za leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019 in predlogom izvršnih direktorjev za uporabo bilančnega dobička leta 2019 je sestavni del skupščinskega gradiva in je že bilo objavljeno dne 31.5.2020, povezava SEOnet: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=70639

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik

Datum: 30.07.2020