Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-258/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic borznega trga: RS76

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednje izdaje obveznic:

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA (RS76)

Datum zapadlosti: 7. 8. 2020
Prvi trgovalni dan brez kupona*: 1. 8. 2020

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 31.07.2020
Pripeti dokumenti:  Priloga