Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-31/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 30. 7. 2020 do vključno 31. 7. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 1.694 lastnih delnic v skupni vrednosti 139.478 EUR, in sicer:

- 30. 7. 2020    1.278   delnic po povprečni tehtani ceni 82,20 EUR in
- 31. 7. 2020       416   delnic po povprečni tehtani ceni 82,77 EUR.  
 
  
Posrednika pri nakupih sta bila Ilirika d.d. in Intercapital d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.434.972 kar je predstavljalo 4,376 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.436.666 kar predstavlja 4,381 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 8. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KRKA d. d., Novo mesto
Datum: 03.08.2020