Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-46/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 9. 2020 do vključno 11. 9. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.046 lastnih delnic v skupni vrednosti 531.009 EUR, in sicer:

- 7. 9. 2020     1.361   delnic po povprečni tehtani ceni 87,64 EUR,
- 8. 9. 2020     1.094   delnic po povprečni tehtani ceni 87,69 EUR,
- 9. 9. 2020     1.421   delnic po povprečni tehtani ceni 87,78 EUR,
- 10. 9. 2020   1.670   delnic po povprečni tehtani ceni 88,12 EUR in
- 11. 9. 2020      500   delnic po povprečni tehtani ceni 87,80 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Intercapital d.d., Ilirika d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.461.833 kar je predstavljalo 4,458 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.467.879 kar predstavlja 4,476 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 9. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.09.2020