Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-48/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 9. 2020 do vključno 11. 9. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 2.254 lastnih delnic v skupni vrednosti 365.902,00 EUR in sicer:

- dne 8. 9. 2020, 1.300 delnic po povprečni ceni 163,00 EUR/delnico,

- dne 9. 9. 2020, 54 delnic po povprečni ceni 163,00 EUR/delnico in

- dne 10. 9. 2020, 900 delnic po povprečni ceni 161,33 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 13.446 delnic, kar je predstavljalo 1,6642 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 15.700, kar predstavlja 1,9431 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 14.09.2020