Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-658/20

Nika d.d., Brežice

Finančni koledar 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja:

 

30. 9. 2020

79. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila

 

2018 in Gospodarski načrt 2020)

 

Objava sklepov NS na SEO NET-u

 

Objava letnega poročila 2018 na SEO NET-u

 

Objava polletnega poročila 2019 na SEO NET-u

 

Objava polletnega poročila 2020 na SEO NET-u

 2. 10. 2020

80. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila 2019

 

Objava letnega poročila 2019 na SEO NET-u

14. 10. 2020

Objava sklica skupščine na SEO NET-u

20. 11. 2020

30. seja skupščine Nika d. d.

21. 11. 2020

Objava sklepov skupščine na SEO NET-u

 

Objava tričetrtletnih rezultatov

14.-17. 12. 2020

81. seja nadzornega sveta (ocena leta 2020)

18. 12. 2020

Objava sklepov NS na SEO NET-u

 

Datum: 29.09.2020